Różnice w cenach walut – skąd się biorą?

13/09/2018

Chcąc wymienić pieniądze porównujemy najlepsze kursy danej waluty w różnych instytucjach – kantorach, bankach, kantorach internetowych. Nierzadko okazuje się, że różnice między kursem kupna/sprzedaży są w różnych punktach bardzo znaczące. Co powoduje zatem te rozbieżności? Dziś wyjaśniamy skąd biorą się różnice w cenach walut i co na nie wpływa.

różnice w cenach walut

Mówiąc o walutach, często spotykamy się terminem kurs waluty. Jest to cena pieniądza wyrażona w jednostkach innej waluty. Jeśli kurs na przykład euro wynosi 4,30 zł, to oznacza to, że za 1 EUR musimy zapłacić 4,30 zł. To siła pieniądza w danym kraju powoduje, że niestety nie można przeliczać walut 1:1, bowiem mają one inną wartość i inaczej są wyceniane. Za kurs pieniądza odpowiedzialne jest wiele czynników.

Przede wszystkim jest to stan gospodarki w danym kraju – rozwinięte państwa mające silną gospodarkę, mają także silne waluty, które najczęściej są podstawowym środkiem płatności międzynarodowych – jak to jest w przypadku dolara czy euro. Innym czynnikiem, wpływającym na kurs jest popyt i podaż na daną walutę, czyli to, ile osób chce kupić lub sprzedać dany pieniądz. Jeśli wszyscy chcą wymienić swoje narodowe środki płatnicze np. na dolara, jego cena rośnie i tym samym mamy wysoki kurs tej waluty. Jeśli znów jest mało nabywców na daną walutę, jej kurs spada. Oczywiście w tych transakcjach kupna/sprzedaży na rynku walut (nazywanym FOREX) głównymi graczami są banki i instytucje finansowe, działania zwykłego obywatela raczej mają małe przełożenie na wartość kursu waluty.

Skąd różnice w cenach walut? – Kursy NBP, a kursy walut dostępne w bankach i kantorach

Korzystając z obcych walut pewnie nie raz spotkaliście się z informacją o kursie waluty z NBP (Narodowego Banku Polskiego), który zazwyczaj był różny od ceny waluty w bankach lub stacjonarnych kantorach. Te różnice w cenach walut wynikają z dwóch różnych sposobów wyceniania. NBP, będąc bankiem państwowym, odpowiedzialny jest za wycenę wartości walut obcych w stosunku do złotego. Robi to nie częściej niż raz dziennie w dni robocze według sformalizowanej procedury, stąd wartości ich kursów są bardziej stabilne i nie zmieniają się tak dynamicznie, jak w przypadku kursów prezentowanych przez podmioty prywatne, jak banki czy kantory stacjonarne, internetowe.

Kursy NBP mają charakter informacyjny i statystyczny, pozwalający obserwować trendy dotyczących cen walut. Podają je media w wiadomościach ekonomicznych oraz są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze do operacji między sobą i do rozliczeń księgowych. Istnieją trzy typy kursów wyznaczanych przez NBP: kursy z tabeli A, B i C. Najpopularniejszym jest kurs średni publikowany w tabeli A, zawierający średnią cenę 35 walut w relacji do złotego, bez rozbicia na cenę zakupu lub sprzedaży danej waluty. To podstawowa różnica, bowiem ceny walut obcych w kantorze lub banku zawsze są podawane w wartości za zakup lub sprzedaż danego pieniądza. Kursy średnie z tabeli A publikowane są w każdy dzień roboczy między godziną 11:50 a 12:15, a ustalane są w oparciu o ceny walut pozyskane z danego dnia od 10 banków krajowych i 2 agencji informacyjnych. Tabela B obejmuje pozostałe waluty światowe, zaś tabela C zawiera kursy walut z dnia poprzedniego z rozbiciem na stawkę za kupno lub sprzedaż waluty.

Drugim typem cen walut są kursy kupna i sprzedaży, jakimi posługują się instytucje takie jak banki, czy kantory. Jest to wycena wartości obcego pieniądza, kształtowana przez te instytucje w oparciu o notowania kursów z NBP, jednak z uwzględnieniem marży, jaką nakładają na cenę waluty te podmioty. Spread – faktyczny zarobek banków lub kantorów stacjonarnych na transakcjach walutowych – to różnica między ceną, za jaką bank lub kantor kupują walutę, a tą za jaką ją sprzedają. Jeśli przykładowo w banku cena sprzedaży 1 euro to 4,35 a cena kupna to 4,20 zł, to spread wynosi 15 groszy. Ceny walut w tych instytucjach są mniej korzystne niż te wynikające bezpośrednio z tabeli A kursów średnich NBP, bowiem wynikają z dwóch różnych procedur wyceniania ich wartości. Kurs sprzedaży waluty przez bank lub kantor jest zazwyczaj wyższy niż średni kurs NBP, a kurs kupna – niższy.

Czy można wymienić walutę po korzystnym kursie i nie przepłacać?

Wydawałoby się, że osoby wyjeżdżające do pracy za granicę lub spłacające kredyty w walucie obcej będą skazane przepłacanie za wymianę pieniędzy poprzez korzystanie z banków lub kantorów stacjonarnych. Jednak jest alternatywa w postaci kantorów internetowych. Pozwalają one na uniknięcie wysokich spreadów, a nawet samodzielne ustalenie kursu, po jakim chce się sprzedać lub kupić walutę. Takie rozwiązania proponuje Walutomat  – najdłużej działający internetowy kantor w Polsce. Funkcjonuje on jak giełda, na której każdy użytkownik – osoba fizyczna lub firma – prezentuje swoją ofertę kupna/sprzedaży waluty, a system automatycznie dopasowuje partnerów transakcji w parę dobierając najkorzystniejszą ofertę. Walutomat.pl pozwala na szybką i bezpieczną wymianę waluty – posiada odpowiednie zabezpieczenia zawieranych transakcji, typowe dla banków (m.in. protokół https, potwierdzanie działań kodami smsowymi, weryfikację tożsamości). Operator serwisu Walutomat.pl, posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na świadczenie usług płatniczych.