ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRACUJWUNII.PL DLA KANDYDATÓW

DO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRACUJWUNII.PL DLA PRACODAWCÓW

Wersja z dnia 08-12-2016

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRACUJWUNII.PL

 

PRACUJ W UNII SP. Z O.O. (zwana dalej „PRACUJ W UNII”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników, Usługobiorców i Klientów jej Serwisu. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności PRACUJ W UNII. Odwiedzając serwis PRACUJ W UNII akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

1. Zakres zbieranych informacji

Zbierane przez PRACUJ W UNII informacje o Użytkownikach, Usługobiorcach i Klientach serwisu PRACUJ W UNII służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

a) Informacje podane przez Użytkownika i Usługobiorcę

Informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje PRACUJ W UNII, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane o historii edukacji i przebiegu kariery zawodowej wraz posiadanymi umiejętnościami zawodowymi, dane o znajomości języków obcych oraz dane zawarte w pliku CV, a także informacje o wymaganiach odnośnie przyszłej pracy, jak również inne dane określone w Koncie Usługobiorcy. PRACUJ W UNII określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.

b) Informacje podane przez Klienta

Informacje, które Klient przekazuje PRACUJ W UNII, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane firmy, adres firmy, telefon i faks, numery rejestrowe firmy, logo firmy, skany dokumentów rejestrowych firmy lub inne pliki, które Klient dołączył do swojego Konta Pracodawcy w Serwisie, jak również inne dane określone w Koncie Pracodawcy. PRACUJ W UNII określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.

c) Uwagi przekazane PRACUJ W UNII za pośrednictwem e-maila

Użytkownik, Usługobiorca i Klient mają możliwość przekazania PRACUJ W UNII swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@pracujwunii.pl. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podane przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

d) Informacje zbierane automatycznie

PRACUJ W UNII zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika, Usługobiorcę i Klienta z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez PRACUJ W UNII. Zbierane dane to:

a) adres IP używany przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
b) odwiedzane przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
c) frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi, Usługobiorcy i Klientowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
d) oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy i oferty edukacyjne oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.

e) Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy

PRACUJ W UNII umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika, Usługobiorcy i Klienta na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).

f) Wykorzystanie „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, Usługobiorcy lub Klienta w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika, Usługobiorcy lub Klienta, bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta na stronach Serwisu. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika, Usługobiorcy oraz Klienta i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie PRACUJ W UNII. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik, Usługobiorca oraz Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis PRACUJ W UNII funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości. „Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez PRACUJ W UNII komunikatów marketingowych do Użytkowników, Usługobiorców i Klientów, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli Użytkownik, Usługobiorca lub Klient nie życzy sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, może zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie). Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „ciasteczek” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisu PRACUJ W UNII, dlatego rekomendujemy pozostawienie takiej możliwości. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: Polityka plików cookie

 

2. Aplikowanie na oferty pracy

PRACUJ W UNII wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy poprzez wypełnienie przez niego formularza aplikacyjny znajdującego się w Serwisie.

PRACUJ W UNII nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy listownie lub wysyłając aplikacje za pomocą formularza rekrutacyjnego umieszczonego na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.

Dane osobowe Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na Ofertę pracy za pomocą formularza aplikacyjnego w Serwisie, PRACUJ W UNII udostępnia Klientowi na Koncie Pracodawcy. PRACUJ W UNII świadczy pracodawcom odpłatną usługę polegającą na przesyłaniu aplikacji kandydatów (Użytkowników i Usługobiorców), w tym ich CV na adres e-mail.

PRACUJ W UNII dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Użytkownika i Usługobiorcy została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.

Niektóre zanonimizowane informacje dotyczące Użytkownika i Usługobiorcy (oferta na którą aplikacja została wysłana, data aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez PRACUJ W UNII do celów statystycznych, budowania rekomendacji dla Użytkowników i Usługobiorców o podobnym profilu oraz do określania preferencji Użytkownika i Usługobiorcy, który pozostanie rozpoznawalny dla Serwisów Spółki dzięki plikom „ciasteczek”.

 

3. Udostępnianie informacji innym podmiotom

PRACUJ W UNII wysyła e-mailem Użytkownikowi i Usługobiorcy informacje o Ofertach pracy (usługa „Newsletter”). Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika i Usługobiorcę za pomocą kliknięcia w link rezygnacji, znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail.

Dane osobowe Użytkownika, Usługobiorcy i Klienta mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez PRACUJ W UNII innym podmiotom powiązanym z PRACUJ W UNII prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników i Usługobiorców.

PRACUJ W UNII wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, Usługobiorcy i Klienta w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od PRACUJ W UNII lub jej partnerów biznesowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta.

PRACUJ W UNII nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców i Klientów, a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

 

4. Bezpieczeństwo informacji

PRACUJ W UNII dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.

 

5. Odpowiedzialność

PRACUJ W UNII nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, Konta Usługobiorcy etc. PRACUJ W UNII nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się w serwisie nie będących jej własnością, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.

 

6. Możliwości wyboru

Usługobiorca lub Klient ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.
Jeśli Usługobiorca lub Klient nie życzy sobie otrzymywać korespondencji e-mailowej, może zrezygnować z otrzymywania wiadomości korzystając z odpowiedniego linku (rezygnacja) znajdującego się na końcu każdej wiadomości. Niezależnie od dokonania przez Usługobiorcę lub Klienta powyższego wyboru, PRACUJ W UNII zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.

Posiadanie Konta Kandydata nie jest wymagane, aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy (usługa „Wyszukiwarka ofert pracy”), aplikować za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego w Serwisie (funkcja Odpowiedz na ofertę) oraz aby zapisać się na powiadomienia o ofertach pracy (usługa Newsletter). Brak Konta Kandydata uniemożliwia jednak korzystanie z następujących funkcjonalności:

  1. otrzymywania sprofilowanych Ofert pracy (funkcjonalność Oferty dla Ciebie);
  2. szybkiego aplikowania na Oferty pracy poprzez podpowiadanie w formularzu aplikacyjnym pól uzupełnionych podczas zakładania Konta Kandydata;
  3. dostępu do podanych o sobie danych oraz załączonych plików (Usługa Moje Dane)
  4. dostępu do Poradników premium.

W przypadku usług dla Pracodawców brak konta całkowicie uniemożliwia korzystanie z Usług dla Pracodawców.

Użytkownik, Usługobiorca i Klient ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy.