Pracowałeś legalnie w UE i masz dzieci?

Masz prawo do świadczeń i zasiłków jakie gwarantują te państwa!

Odbierz zasiłek na dziecko z firmą Euro-Tax.pl

Wiele krajów Europy Zachodniej ma programy socjalne skierowane do osób posiadających dzieci. Prawo do nich mają również cudzoziemcy pracujący w danym kraju.
Nasz partner, firma Euro-Tax.pl pomaga uzyskać tego typu świadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką kwotę świadczeń możesz uzyskać, wypełnij formularz!
Zasiłek rodzinny to nawet kilkaset euro miesięcznie, dlatego warto podjąć starania, aby go odzyskać i odebrać pieniądze na wychowanie swojego dziecka.
Nie czekaj, odbierz swoje pieniądze!
Sprawdź, jaka kwotę zasiłku możesz dostać!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno aktualnie jak i w przyszłości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) przez PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu oraz podmioty, które oferują usługi poprzez nasz portal w celu przedstawienia mi promocyjnych ofert usług związanych z pracą i pobytem za granicą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto zostałem/am poinformowany/a o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, w celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznie (zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne - Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) informacji handlowych od PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. oraz jej partnerów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą: Sikorskiego 2‐8, 53‐659 Wrocław, zarejestrowaną: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000374951, NIP: 108-00-09-959, o kapitale zakładowym 12 861 000,00 zł, jako administratora danych, moich danych osobowych w celu przygotowania dla mnie ofert indywidualnych dotyczących odzyskiwania i realizacji zwrotu podatku i prowadzenia negocjacji odnośnie treści takich ofert, a w związku z tym także na przesłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. i innych spółek uczestniczących w świadczeniu usług z tego zakresu. Zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przekazywanie ich w/w podmiotom oraz ich przetwarzanie w przyszłości. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Jak to działa?

Poznaj Euro-Tax.pl

Euro-Tax.pl jest największą polską firmą świadczącą usługi finansowe dla Polaków, którzy pracują za granicą. Podczas swojej działalności spółka pomogła odzyskać 450 mln zł podatków oraz należnych zasiłków dla ponad 250 tys. Polaków.
Posiada doświadczenie pozwalające na w pełni bezpieczne i legalne uzyskanie świadczeń rodzinnych z zagranicy w imieniu swoich klientów. Pozwala uzyskać zasiłki z najpopularniejszych krajów, do których wyjeżdżają Polacy:
  • Niemcy - zasiłek rodzinny Kindergeld
  • Holandia - zasiłek rodzinny Kinderbijslag
  • Belgia - zasiłek rodzinny Kinderbijslag
W swojej ofercie Euro-Tax.pl ma również usługi zwrotu podatku i zwrotu dodatku do ubezpieczenia - Zorgtoeslag z Holandii.

Dowiedz się więcej na ten temat

Treść opracowana na podstawie informacji przekazanych przez Euro-Tax.pl