Pracowałeś lub wciąż pracujesz za granicą?

Należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku!

Odbierz swoje pieniądze z firmą Euro-Tax.pl

Będąc zatrudnionym za granicą, płacisz podatki do zagranicznych urzędów skarbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Średnia wartość to nawet kilkaset euro!
Z naszym partnerem, firmą Euro-Tax.pl procedura zwrotu podatku jest prosta i skuteczna. O nic nie musisz się martwić, bo firma pomoże Ci w wypełnieniu formalności. Możesz być spokojny – zadbają o bezpieczne oraz legalne rozliczenie z pracy za granicą.
Dlatego nie czekaj i odbierz swoje pieniądze!
Sprawdź, ile zwrotu podatku możesz dostać!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno aktualnie jak i w przyszłości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) przez PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu oraz podmioty, które oferują usługi poprzez nasz portal w celu przedstawienia mi promocyjnych ofert usług związanych z pracą i pobytem za granicą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto zostałem/am poinformowany/a o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, w celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznie (zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne - Dz. U. z 2014 r. poz. 243) oraz na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) informacji handlowych od PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. oraz jej partnerów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą: Sikorskiego 2‐8, 53‐659 Wrocław, zarejestrowaną: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000374951, NIP: 108-00-09-959, o kapitale zakładowym 12 861 000,00 zł, jako administratora danych, moich danych osobowych w celu przygotowania dla mnie ofert indywidualnych dotyczących odzyskiwania i realizacji zwrotu podatku i prowadzenia negocjacji odnośnie treści takich ofert, a w związku z tym także na przesłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. i innych spółek uczestniczących w świadczeniu usług z tego zakresu. Zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przekazywanie ich w/w podmiotom oraz ich przetwarzanie w przyszłości. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Jak to działa?

Poznaj Euro-Tax.pl

Euro-Tax.pl jest największą polską firmą świadczącą usługi finansowe dla Polaków, którzy pracują za granicą. Podczas swojej działalności spółka pomogła odzyskać 450 mln zł podatków oraz należnych zasiłków dla ponad 250 tys. Polaków.
Aktualna oferta usług dotyczących zwrotu podatku za pracę za granicą jest najszersza na rynku i obejmuje kraje:
  • Niemcy
  • Holandię
  • Wielką Brytanię
  • Belgię
  • Austrię
  • Danię
  • Irlandię
Podczas 10 letniego funkcjonowania na rynku usług związanych z zagranicznymi rozliczeniami podatkowymi spółka zdobyła doświadczenie pozwalające sprostać nawet najbardziej skomplikowanym przypadkom rozliczeń podatku.
Firma Euro-Tax.pl posiada autoryzację zagranicznych urzędów skarbowych, przez co gwarantuje w pełni bezpieczne i legalne rozliczenie z zagranicy. Dzięki znajomości prawa podatkowego i ciągłej współpracy z zagranicznymi urzędami, klienci firmy otrzymują maksymalne - określone prawem - zwroty podatku z poszczególnych krajów w najkrótszym możliwym czasie.
Euro-Tax.pl pomaga również skutecznie uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec, Holandii oraz Belgii.

Dowiedz się więcej na ten temat

Treść opracowana na podstawie informacji przekazanych przez Euro-Tax.pl